Protokollet från styrelsemötet 2019-12-16 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.