Protokollet från styrelsemötet 2020-01-27 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.