Protokollet från styrelsemötet 2020-06-22 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.