Protokollet från styrelsemötet 2021-02-22 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.