Protokollet från styrelsemötet 2021-06-07 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.