Protokollen från styrelsemötet 2021-08-09 och 2021-09-01 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.Protokollen 2021-09 och 2021-10 finns nu på hemsidan