Protokollet från styrelsemötet 2021-09-25 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.