Protokollen från styrelsemötena 2021-12-06, 2022-01-17 samt 2022-02-21 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.