Protokollen från styrelsemötena 2022-03-28 och 2022-04-25 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.