Protokollen från styrelsemötena 2022-05-23 och 2022-06-30 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.