Protokollen från styrelsemötena 2022-08-15, 2022-09-05 samt 2022-09-24 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.