Protokollet från styrelsemötet 2015-08-10 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.