Idag har Relita kört runt i vårt område och rengjort alla dagvattenbrunnar. Ett viktigt underhållsarbete som förekommer problem med stop i våra brunnar framöver.

Rensning sker på följande adresser: Mariebergsvägen, Centrumvägen, Byggdevägen, Mellanvägen Parkvägen, Kvarnvägen, Hemmesta Alle väg, Hemmesta vägen, Hemmesta dalväg, Blåsippevägen, Vitsippevägen, Blåbärsvägen, Backvägen, Åkerbärsvägen, Tranbärsvägen, Slånbärsvägen, Hallonvägen, Lingonvägen samt Smultronvägen.

I samband med rensning så förs protokoll över brunnar som ej går att suga rent eller åtgärda maskinellt. Protokoll lämnas till Vägförening efter slutfört arbete för bedömning av vidare åtgärder.