Protokollet från styrelsemötet 2015-10-12 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.