Vi har nu tagit in våra gula fartgupp för vintern, har Ni några synpunkter på dessa gupp får Ni gärna höra av Er till styrelsen. Tanken är att dessa åter kommer placeras ut igen till våren när snön är borta.