Protokollet från styrelsemötet 2015-12-14 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.