Protokollet från styrelsemötet 2016-01-18 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.