Läckaget är nu åtgärdat det visade sig vara stopp i spillvattenledningen.

Ett troligt läckage på färskvattenledningen på Bygdevägen har inträffat, Värmdö kommun jobbar med att laga detta och kommer gräva upp en del av Bygdevägen. Då avstängningsventilen till Bygdevägen ej ser ut att fungera kommer tyvärr även Mellanvägen drabbas av avbrott i vattentillförseln.