Årets faktura för avgift till vägföreningen den s.k. vägafgiften har nu delats ut till alla medlemmar, hör av dig till styrelsen om du/ni mot förmodan inte har fått er/din faktura. Vägavgiften är något som vi alla betalar till vår vägförening för att ombesörja allt underhåll och all skötsel på vägar, belysning, grönområden och lekparker i området. Avgiften beslutades vid årsstämman som hölls i slutet av september. Du kan läsa mer om både ekonomin och vad som görs under fliken Årsstämma 2016. Här finns bland annat Förvaltningsberättelsen där det står om en del av det vi gjorde förra året (säsongen 2015-16) samt Utgifts- och inkomststat 2016-17, där föreningens ekonomi för kommande år/säsong är planerad.