Protokollet från styrelsemötet 2017-02-06 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.