Från och med måndag 19 juni kommer Hemmesta Dalväg i korsningen med Mellanvägen helt stängas av för fordonstrafik. Förhoppningsvis kommer det vara möjligt att ta sig förbi för fotgängare men även detta kan komma att begränsas. Se nedan för karta gällande omledning av trafik. Arbetet beräknas avslutas under vecka 26. Samma information finns även i denna pdf: Vägavstängning Hemmesta Dalväg.

Avstängning Hemmesta Dalväg