Under morgondagen den 19/10 2017 kommer vi asfaltera Hemmesta Dalväg på den sträcka som nu är  fräst nära Skärgårdsvägen.
Arbetet planeras påbörjas vid 7 och vi hoppas att det ska vara avslutat vid 15, dock kan mycket hända så tiderna kan förändras.

Så planera för att ta vägen förbi Hemmesta vägskäl under morgondagen vilket vid kö kan ge lite längre körtid mot Hemmesta C.

Låt oss nu alla hjälpas åt att underlätta arbetet för vår entreprenör så begränsas tiden så långt möjligt.