I morgon torsdag 12/10 kommer vår entreprenör på börja arbetet med att lägga om den första avsmalningen av Hemmesta Dalväg nära korsningen med Skärgårdsvägen. Tidplanen är som följer:
Torsdag 12/10 asfalten runt brunnarna kommer tas bort.
Måndag 16/10 Fräsning av asfalten (beräknas ta några timmar)
Onsdag 18/10 eller torsdag 19/10 asfaltering

Tidplanen kan komma förändras om vädret blir dåligt.

Vi är mycket tacksamma om alla kan hjälpa vår entreprenör att genomföra arbetet på bästa sätt genom att välja vägen via Hemmesta vägskäl under tiden de arbetar på platsen (tidvis kommer vägen vara helt avstängd). Arbetet beräknas ta någon till några timmar per dag.