Mitt på Hemmesta Dalväg har Vägföreningen nu satt upp en första hastighets display som visar hur fort man kör. Syftet är att göra billister medveten om sin hastighet för att de inte ska köra för fort. Vi kommer installera ytterligare en display och tanken är även att vi kommer flytta runt dessa i området till nya platser framöver.