Styrelsen för Hemmesta Södra Vägförening har lämnat in bifogade synpunkter till Värmdö kommun angående vägval Hemmesta.

000193_1_1 Synpunkter gällande vägval Hemmesta

Mer information om vägval Hemmesta finns på kommunens hemsida: varmdo.se