Styrelsen har fått in flera frågor om det är möjligt att låta entreprenören, som lägger om våra vägar efter fiberarbete under v 32-33, även genomföra t.ex. en asfaltering av en uppfart på en tomt.

Med anledning av detta så har vi gjort upp med PEAB att vi sammanställer en lista över de som är intresserade. Denna lista kommer vi lämna över till PEAB på måndag (6/8-2018) och efter detta kommer PEAB kontakta de fastighetsägare som anmält intresse.

Vill man bli kontaktad av PEAB skicka ett SMS till vår ordförande på telefon 070-44 44 656 med följande information: Namn, Adress och telefon