Protokollet från styrelsemötet 2019-04-29 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.