Protokollet från styrelsemötet 2019-06-10 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.