Protokollet från styrelsemötet 2020-03-02 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.