Protokollen från styrelsemötet 2020-04-20 och 2020-05-25 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.