För att underlätta skötseln av våra grönområden kommer vi under helgen utföra markarbeten, framförallt vid Lingonvägen och i Vitsippeparken.