Så kom då vintern till slut även till Hemmesta och under morgondagen så ser det ut att komma ytterligare.

Vi har pratat med vår entreprenör för vinterunderhållet och frågat vad vi kan hjälpa dem med för att underlätta underhållet. Här följer lite punkter de gärna ser att vi tänker på:

1. Lek inte i snövallarna (när föraren ser gångar behöver de undersöka dessa innan de kan täppa igen dem vilket tar tid och risken finns alltid att de missar ett hål) 

2. parkera på tomten (parkerade bilar på gatorna gör att man inte kommer åt att ploga och sanda)

3. Måste ni parkera på vägarna, parkera inte så det hindrar vinterunderhållet, (parkera aldrig på våra vändplaner och i korsningar). På det smalare vägarna t.ex. Backvägen ser vi gärna att man inte parkerar alls på de små stickvägarna.

4. släng inte ut snön från tomten och eventuell vall på vägen (det gör vallarna större och när bilarna kör på detta så packas det och riskerar leda till tjocka islager när temperaturen närmar sig nollan).

Snöröjarna hälsar och tackar för alla tummar upp när det kör förbi det uppskattas!

Så låt oss nu alla hjälpas åt med vad vi kan för att få till fina vägar.

Med vänlig hälsning

Vägfogden