Rapporten från åtgärdsåtgärdsvalsstudie för väg 222 och 274 finns nu att läsa på Trafikverkets hemsida se länk nedan. Även Värmdö kommun har en mycket kort notering om detta på sin hemsida.
Vägföreningen har deltagit i framtagandet av denna och fört fram våra synpunkter kring problem/brister och möjligheter. Processen är sådan att man först listar de problem som finns för att på slutet titta på lösningar och försöka prioritera dessa. Framförallt har vägföreningen framfört att vi inte är intresserade av att man öppnar upp för genomfartstrafik genom vårt område.
Länk till Värmdö kommuns sidan om åtgärdsåtgärdsvalsstudie för väg 222 och 274 finns här: Värmdö kommuns sidan om ÅVSen
Länk till rapporten finns här: Rapporten