Protokollet från stämman 2021-09-25 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.