Z Årsstämma 2015

Årsstämman för Hemmesta Södra vägförening kommer i år att hållas i Hemmestaskolans 6-9 matsal måndagen den 28:e september klockan 18:30.

Kallelse föreningsstämma 2015

Föredragningslista med tillhörande dokument:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6. Styrelsens förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse 2015
Förenklat årsbokslut

7. Revisorernas revisionsberättelse
Revisionsberättelse

8. Fastställande av resultat och balansräkning
Se Förenklat årsbokslut!

Framställan 2015 disponering av resultat Ga4
Framställan 2015 disponering av resultat Ga13

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Motion 1 2015 (Trädfällning)
Betänkande motion 1 2015 (Trädfällning)
Underhallsplan grönytor

11. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning
Oförändrade, se förslag till Utgifts- och inkomststat 2015-16

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften
Utgifts och inkomststat 2015-16
Debiteringslängd (Kontakta styrelsen enligt kallelsen ovan för att se denna)

13. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter
Valberedningsförslag 2015 (Preliminärt)

14. Val av revisorer och revisorsuppleanter
Se valberedningens förslag enligt punkt 13.

15. Fråga om val av valberedning och sammankallande för denna
Se valberedningens förslag enligt punkt 13.

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

 

3 Kommentarer

 1. Ytterst beklämmande utveckling att även föreningen tillämpar det faktum att handlingar ENDAST finns tillgängliga på nätet.

  Svara
  • Hej,

   Vi har valt denna inriktning inför årets stämma då det efter förra årets stämma blev kvar minst 400st utskriva papper. Detta är inte bra varken för miljön eller ekonomin. Vi ser gärna att man innan stämman skriver ut det man anser sig behöver. Samt att möjligheten finns att få alla dokument utskriva av styrelsen dagarna innan mötet.

   Svara
 2. Jag önskar att styrelsen redovisat förhandlingsläget med Mellanskog/Byggkultur i Sverige AB när det gäller slitlagersättning för rundved och flistranssporter över VF mark tidigare år. Jag önskar också uppgift om hur kommande intrång från Byggkultur …..
  kommer att regleras och hur förhandlingsläget är.

  Svara

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.