2016-06-18: Vi har tyvärr fått stopp i 3 av våra dagvattenbrunnar på Hemmesta Dalväg i närheten av korsningen med Backvägen. Vi känner till detta och kommer undersöka orsaken till detta. Kör försiktigt och visa hänsyn till andra trafikanter samt angränsande fastigheter. Gående hänvisas till gångvägen på andra sidan lekparken.

2016-06-24: Värmdö kommun har påbörjat undersökningen av detta och kommer under nästa vecka (v.26) inspektera ledningarna med kamera.

2016-06-30: Värmdö kommun har nu försökt filma och även spola ledningen och hittat ett troligt stopp mellan gatans huvudledning och den huvudledning som tidigare relineades i höjd med Dalstugans förskola. Åtgärder kommer troligen påbörjas tidigast under nästa vecka (v.27).