Med start måndag den 6:e augusti kommer PEAB fräsa och lägga om de delar som Infratek i samband med fibernedgrävningarna 2013 schaktade och asfalterade. Detta är en garantiåtgärd då arbetet inte utförts på ett korrekt sätt. Man kommer nu fräsa ett bredare spår där schakten tidigare legat och återasfaltera.

Vi ber er att undvika parkering på gatorna och främst då på de ställen där fibern är dragen. Det är inte alltid helt lätt att se men den är oftast en ”ränna” på ca 50cm. Ritningen nedan kan ge en fingervisning om vilka områden som är berörda. Den ny asfalterade delen på Mellanvägen berörs dock inte.

Inga gator ska behöva stängas av helt men det kan under kortare perioder vara svårt att komma fram. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Vid frågor kontakta vägfogde Markus Aggefors 070-975 19 65 eller ordförande Tommy Ahlsved 070-44 44 656.

Karta över berörda sträckor