Under onsdagen 2019-02-06 kommer vår snöröjare att plocka undan/Trycka ihop vallar efter det kraftiga snöfallet i helgen. De vallar som är aktuella är de som bedöms som trafikhindrande t.ex. i korsningar samt de där den nuvarande vägbredden är begränsad till under 4.5 m (med vissa undantag). Det som styr detta är vår vinterunderhållsplan. Vi skulle vara mycket tacksamma om man så långt möjligt undviker parkering på våra vägar (framförallt hindrande för de platser där vi brukar placera snö) under morgondagen.

För att även i framtiden underlätta för våra snöröjare ser vi gärna att man tänker på följande:

  • Så längt möjligt parkera inte på vägen.
  • Parkerar man på vägen gör det på samma sida som övriga bilar.
  • Släng inte ut snö på vägen.
  • Har du fått en vall t.ex. runt en parkerad bil skotta undan denna när du flyttat bilen.
  • Använd sanden i våra gröna sandlådor bara till våra vägar den är inte till för den egna tomten.
  • Prata med Era barn om lek i snövallar och riskerna när plogen kommer.

Låt oss nu all njuta av detta härliga vinterväder!