Hemmesta södra Vägförening har deltagit i den Åtgärdsvalsstudie som genomförts angående trafiksituationen genom Hemmesta samt möjligheten att bygga en förbifart Hemmesta.

I bifogad sammanställning kan man läsa kort om vad som avhandlades med tonvikt på det som muntligen framfördes. Här hittar man även en förklaring till vad vägföreningens roll är i detta.HSVF Sammanfattning ÅVS

I mångt och mycket framgår vad ÅVSen handlade om i de bilagda presentationerna. Presentation Workshop 1 Förstå situationenPresentation Workshop 2 Pröva lösningar

I dokumenten 14KS/0496 kan man hitta Värmdö kommuns sammanställning av workshopparna.14KS_0496 sammanställning ÅVS Hemmesta steg214KS_0496 sammanställning ÅVS Hemmesta steg3

Vägföreningens del i detta är nu avslutat och en slutrapport beräknas klar i mars 2016.